Pazartesi, 28 Kasım 2022
.
.
Çerez Politikası

1.1. Orion İnternet Sitesi Gizlilik ve Çerez Politikası (“Gizlilik ve Çerez Politikası”), Orion Haber Teması T. A. Ş.’nin (“Orion Haber Teması”) sahibi olduğu ve yönettiği www.orion.hokkaweb., (…) internet siteleri aracılığıyla muhatap olduğu, sözleşmesel ya da herhangi bir şekilde ilişki kurduğu Abone ve Ziyaretçilerin kendilerinden ya da üçüncü kişilerden elde edilen Kişisel Verilerinin işlenmesi, güvenliği, gizliliği ve bu doğrultuda sahip olduğunuz haklarınıza ilişkin olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun ve ilgili mevzuat çerçevesinde sizleri bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır.


1.2. Orion Haber Teması Abonelerin ve Ziyaretçilerin gizliliğine önem vermekte, uhdesindeki verilerin gizliliği ve güvenliğinin sağlanabilmesi için KVKK m. 12 ve diğer ilgili mevzuat doğrultusunda gerekli tüm tedbirleri almaktadır.


1.3. Orion Haber Teması işbu Politika hükümlerini dilediği zaman yukarıda sayılan internet siteleri üzerinden yayımlamak suretiyle güncelleyebilir ve değiştirebilir. Orion Haber Teması’nın yaptığı güncelleme ve değişiklikler internet sitesinde yayımlandığı tarihten itibaren geçerli olacaktır.


1.4. İşbu Politikaya konu Kişisel Verilerin işlenme usul ve esaslarına dair detaylı bilgilendirme ve aydınlatma için “Orion Haber Teması”nı inceleyiniz.


1.5. İşbu Gizlilik ve Çerez Politikasında tüm Abone ve Kullanıcılar ayrı ayrı veya birlikte Ziyaretçi olarak adlandırılacaktır.